• /// แสดงความยินดีกับข้าราชการที่เกษียณราชการ คับ///
  วันนี้ ๓๐ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา รอง ผบก.ศพฐ.๙ พร้อมข้าราชการ ศพฐ.๙ จัดกิจกรรมงารเกษียณราชการตำรวจ ณ ห้องประชุม ศพฐ.๙
   04/10/2560

 • /// บรรยายให้ความรู้ นสต. ครับ ///
  เมื่อ 29สค2560 เวลา8.00 น. กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ และกลุ่มงานตรวจพิสูจน์วันนี้ 29 สค 2560 เวลา 10.00 น. กนฝ. ศพฐ.9 ได้บรรยายภาคทฤษฎีเกี่ยวกับลาย
   04/10/2560

 • /// ออกปฏิบัติการส่วนหน้านาทวี //
  เมื่อ 27 ก.ย. 60 ชุดปฏิบัติการ ศพฐ.๙ ส่วนหน้า นำโดย ร..ต.ท.อาทิตย์ สุขกา รอง สว.ฝอ.ศพฐ 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 นาย ออกปฏิบัติราชการ ที่สำนักงานขนส่ง
   04/10/2560

 • /// ทดสอบสมรรถภาพ ///
  วันนี้ 27 ก.ย. 60 เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.หญิง นิศากร คชรัตน์ นวท.(สบ4) กยส.ศพฐ.9 นำข้าราชการตำรวจศพฐ.9 เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 2/2560
   04/10/2560

 • ///บรรยายการตรวจวัตถุพยานทางชีววิทยาและเอ็นเอ///
  วันที่21ก.ย.2560 เวลา9.00น. พ.ต.ต.หญิง รพีพร เขียนทอง นวท.(สบ2) กชว.ศพฐ9 บรรยายการตรวจวัตถุพยานทางชีววิทยาและเอ็นเอทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับข้าร
   04/10/2560