กิจกรรม/ผลงาน  

 1.

 /// บรรยายให้ความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครับ //

ด.ต.สุวิทย์ หนูแก้ว ผบ.หมู่ กคพ.ศพฐ.9 ให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ อาสาคุมประพฤติ และ ผู้ปกครอง และผู้ถูกคุมประพฤติ .ของ คุมประพฤติจังหวัดสงขลา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 115 คน ณ ห้องประชุม ชลประทาน ที่ 16 หาดใหญ่
10/08/2560 14:32:30


 2.

 /// เยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ ศพะฐ.9 ////

วันที่ 2 สค. 2560 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ปรีดา. เปี่ยมวารี. ผบก.ภ.จว.สงขลา เดินทางมาเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการในสังกัด ศพฐ.๙ และประสานการปฎิบัติงานฯ
10/08/2560 14:16:21


 3.

 /// เยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ ศพะฐ.9 ////

วันที่ 2 สค. 2560 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ปรีดา. เปี่ยมวารี. ผบก.ภ.จว.สงขลา เดินทางมาเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการในสังกัด ศพฐ.๙ และประสานการปฎิบัติงานฯ
10/08/2560 14:23:09


 4.

 /// ฝึกความพร้อมการรายงานตัว ครับ ///

วันพุธที่ ๒ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.ต.อ.สมชาย เล็กบัว ผกก.ฝอ.ฯ รรท.รอง ผบก.ศพฐ.๙ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ลงแถวฝึกการายงานตัว ณ หน้าอาคาร ศพฐ.๙
10/08/2560 14:27:30


 5.

 //// เคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ และข้าราชตำรวจที่มารับต

วันจันทร์ที่ ๓๑ ก.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.โกศิ พรมสิทธิ์ นวท(สบ ๔)กสก.ศพฐ.๙ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ลงแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ และให้ข้าราชตำรวจที่มารับตำแหน่งใหม่แนะนำตัว ณ หน้าอาคาร ศพฐ.
10/08/2560 14:03:32


 6.

 //// เคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ และข้าราชตำรวจที่มารับต

วันจันทร์ที่ ๓๑ ก.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.โกศิ พรมสิทธิ์ นวท(สบ ๔)กสก.ศพฐ.๙ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ลงแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ และให้ข้าราชตำรวจที่มารับตำแหน่งใหม่แนะนำตัว ณ หน้าอาคาร ศพฐ.
10/08/2560 14:13:45


 7.

 /// ลงแถวพัฒนาเตรียมปลูกดาวเรือง ครับ///

วันพุธที่ ๒๖ ก.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.ต.อ.สมชาย เล็กบัว ผกก.ฝอ.ฯ รรท.รอง ผบก.ศพฐ.๙ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ลงแถวพั้ฒนาและเตรียมปลูกดาวเรือง ณ หน้าอาคาร ศพฐ.๙
10/08/2560 14:01:01


 8.

 @ เคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ และชี้แจงข้อราชการฯ //

วันจันทร์ที่ ๒๔ ก.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.สมชาย เล็กบัว ผกก.ฝอ.ฯ รรท.รอง ผบก.ศพฐ.๙ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ลงแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ และชี้แจงข้อราชการฯ ณ หน้าอาคาร ศพฐ.๙
10/08/2560 13:56:42


 9.

 //// เคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ และชี้แจงข้อราชการ ////

วันจันทร์ที่ ๑๗ ก.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.สมชาย เล็กบัว ผกก.ฝอ.ฯ รรท.รอง ผบก.ศพฐ.๙ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ลงแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ และชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หน้าอาคาร ศพฐ.๙
10/08/2560 13:47:06


 10.

 /// ประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ///

วันนี้ 17 ก.ค.60 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.โกศิ พรมสิทธิ์ นวท.(สบ4) กสก.ศพฐ.9 พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน และ ฝอ.เข้าร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ครั้งที่ 29/2560 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 ก.ค. 60 ผ่าน Vdo Conference โดยมี พฐ.จว. ร่วมเฝ้าฟัง
10/08/2560 13:48:37