กิจกรรม/ผลงาน  

 1.

 @ ขออนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านที่ร่วมกันทำบุญ ครับ @

วันนี้ ข้าราชการตำรวจ.ศพฐ.9 ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์สองบาง เงินทำบุญรวบรวมได้ 3,200 บาท และ ร.ต.ต.จำลอง เตชะวันโต ข้าราชการบำนาญได้นำเทียนพรรษามาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ
07/07/2560 15:18:31


 2.

 /// เคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ ///

วันจันทร์ที่ ๓ ก.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.อนุวัตร บัวสรวง นวท.(สบ ๔) กอป.ฯ ปรท.รอง ผบก.ศพฐ.๙ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ลงแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ ณ หน้าอาคาร ศพฐ.๙
07/07/2560 15:13:10


 3.

 ///สุขภาพดี กันทุกคน ครับ //

วันพุธที่ ๒๑ มิ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. พ.ต.อ.สมชาย เล็กบัว ผกก.ฝอ.ฯ รรท.รอง ผบก.ศพฐ.๙ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ออกกำลังกาย ณ หน้าอาคาร ศพฐ.
07/07/2560 15:11:31


 4.

 /// เคารพธง ชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ //

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.สมชาย เล็กบัว ผกก.ฝอ.ศพฐ.๙ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด และนักศึกษาฝึกงาน ลงแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ ณ หน้าอาคาร ศพฐ.๙
07/07/2560 14:59:19


 5.

 // สานสัมพันธ์ ในพื้นที่ ครับ//

เมื่อ 15 มิ.ย. 60 พ.ต.อ.สมชาย เล็กบัว ผกก.ฝอ.ฯ รรท.รอง ผบก.ศพฐ.9 และ ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.9 ร่วมพิธีเปิดปอซอ ณ มัสยิด บ้านฉลุง
07/07/2560 15:02:35


 6.

  สตส. ได้เข้าทำการตรวจสอบการบริหาร

วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 08.50 น. สตส. ได้เข้าทำการตรวจสอบการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
07/07/2560 15:04:43


 7.

 ///ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ครับ ///

วันพุธที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.สมชาย เล็กบัว ผกก.ฝอ.ศพฐ.9 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ณ หน้าอาคาร ศพฐ.9
07/07/2560 15:03:03


 8.

 /// เคารพธง ชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ //

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.สมชาย เล็กบัว ผกก.ฝอ.ศพฐ.๙ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ลงแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ
07/07/2560 15:03:34


 9.

 /// ประชุมบริหารภายใน ศพฐ.9 ///

วันที่ 9 มิ.ย.60 เวลา 13.00น พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา รอง ผบก.ศพฐ.9 หน.กลุ่มงาน ศพฐ.9, หน.พฐ.จว. สังกัด ศพฐ.9 ,ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ศพฐ.9 ทุกนาย ประชุมบริหารภายใน ศพฐ.9และข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่แนะนำตัว ณ ห้องประชุม ศพฐ.9
07/07/2560 15:04:24


 10.

 /// นิติกรสหกรณ์ออมทรัพย์ มาให้ความรู้ และสอบถามปัญหาต่างๆ /

วันนี้ 1มิ.ย.60 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา รอง ผบก.ศพฐ.๙ นำข้าราชการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ รับฟัง นิติกรจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา มาให้ความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ และสอบถามปัญหาต่างๆ ณ.ห้องประชุม ศพฐ.9
07/07/2560 13:59:31