กิจกรรม/ผลงาน  

 1.

 /// แสดงความยินดีกับข้าราชการที่เกษียณราชการ คับ///

วันนี้ ๓๐ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา รอง ผบก.ศพฐ.๙ พร้อมข้าราชการ ศพฐ.๙ จัดกิจกรรมงารเกษียณราชการตำรวจ ณ ห้องประชุม ศพฐ.๙
04/10/2560 13:53:22


 2.

 /// บรรยายให้ความรู้ นสต. ครับ ///

เมื่อ 29สค2560 เวลา8.00 น. กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ และกลุ่มงานตรวจพิสูจน์วันนี้ 29 สค 2560 เวลา 10.00 น. กนฝ. ศพฐ.9 ได้บรรยายภาคทฤษฎีเกี่ยวกับลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.9 ได้ร่วมบรรยายทั้งทางทฤษฎี และภาคปฎิบัติ ให้กับนักเรียนนายสิบ เกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ณ ค่ายท่านมุก อ.สะเดา จ. สงขลา ค่ะ
04/10/2560 12:50:31


 3.

 /// ออกปฏิบัติการส่วนหน้านาทวี //

เมื่อ 27 ก.ย. 60 ชุดปฏิบัติการ ศพฐ.๙ ส่วนหน้า นำโดย ร..ต.ท.อาทิตย์ สุขกา รอง สว.ฝอ.ศพฐ 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 นาย ออกปฏิบัติราชการ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาสาขาอำเภอนาทวี
04/10/2560 13:19:54


 4.

 /// ทดสอบสมรรถภาพ ///

วันนี้ 27 ก.ย. 60 เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.หญิง นิศากร คชรัตน์ นวท.(สบ4) กยส.ศพฐ.9 นำข้าราชการตำรวจศพฐ.9 เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 2/2560
04/10/2560 13:23:06


 5.

 ///บรรยายการตรวจวัตถุพยานทางชีววิทยาและเอ็นเอ///

วันที่21ก.ย.2560 เวลา9.00น. พ.ต.ต.หญิง รพีพร เขียนทอง นวท.(สบ2) กชว.ศพฐ9 บรรยายการตรวจวัตถุพยานทางชีววิทยาและเอ็นเอทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับข้าราชการตำรวจสังกัดภ.จว.สงขลา
04/10/2560 13:17:14


 6.

 //// บรรยายการอบรมด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ///

เมื่อ ๑๘ ก.ย. ๖๐ ว่าที่ ร.ต.อ.หญิงอุษา นิลสุวรรณ์ นวท.(สบ๑)กสก.ศพฐ.๙ บรรยายการอบรมด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุแก่ พนักงานสอบสวน ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
04/10/2560 13:14:24


 7.

 // ชุดปฏิบัติการ ส่วนหน้า //

เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๐ ชุดปฏิบัติการ ศพฐ.๙ ส่วนหน้า นำโดย ร..ต.ท.อาทิตย์ สุขกา รอง สว.ฝอ.ศพฐ 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ๔ นาย ออกปฏิบัติราชการ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาสาขาอำเภอนาทวี
04/10/2560 13:11:16


 8.

 /// ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระบรมศ

วันนี้ 7 ก.ย.60 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.สมชาย เล็กบัว ผกก.ฝอ.ฯ รรท. รอง ผบก.ศพฐ.9 พร้อมข้าราชการตำรวจ ศพฐ.9 ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้เกียรติจากคณะวิทยกรผู้ชำนาญการจาก วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) ณ ห้องประชุม ศพฐ.9
04/10/2560 13:06:38


 9.

 /// แถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ และชี้แจงข้อราชการฯ /

วันจันทร์ที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.สมชาย เล็กบัว ผกก.ฝอ.ฯ รรท.รอง ผบก.ศพฐ.๙ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ลงแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ และชี้แจง ข้อราชการฯ ณ หน้าอาคาร ศพฐ.๙
04/10/2560 13:00:35


 10.

 //โครงการอบรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุให้กับผู้ช่วยพนักงานสอบสว

เมื่อ 31 ส.ค.2560 พ.ต.อ.หญิง รุ่งนภา ธัญญรังสี นวท.(สบ4)กนฝ.ศพฐ.9 กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือ และ กลุ่มงานทางเคมี ฟิสิกส์ ได้มาบรรยายให้กับตำรวจในพื้นที่พัทลุง ตามโครงการอบรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุให้กับผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
04/10/2560 12:56:25