พล.ต.ต.กิตติพงษ์ เงามุข

รอง ผบช.ภ.2 รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.


พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร

รอง ผบช.รร.นรต.รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.


พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง

รอง ผบช.สพฐ.ตร.


พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์

รอง ผบช.สพฐ.ตร.


พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์

รอง ผบช.ภ.3 รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร.