• @ ขออนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านที่ร่วมกันทำบุญ ครับ @
  วันนี้ ข้าราชการตำรวจ.ศพฐ.9 ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์สองบาง เงินทำบุญรวบรวมได้ 3,200 บาท และ ร.ต.ต.จำลอง เตชะวันโต ข้าราชการบำนาญได้นำเที
   07/07/2560

 • /// เคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ ///
  วันจันทร์ที่ ๓ ก.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.อนุวัตร บัวสรวง นวท.(สบ ๔) กอป.ฯ ปรท.รอง ผบก.ศพฐ.๙ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ลงแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำป
   07/07/2560

 • ///สุขภาพดี กันทุกคน ครับ //
  วันพุธที่ ๒๑ มิ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. พ.ต.อ.สมชาย เล็กบัว ผกก.ฝอ.ฯ รรท.รอง ผบก.ศพฐ.๙ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ออกกำลังกาย ณ หน้าอาคาร ศพฐ.
   07/07/2560

 • /// เคารพธง ชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณฯ //
  วันจันทร์ที่ ๑๙ มิ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.สมชาย เล็กบัว ผกก.ฝอ.ศพฐ.๙ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด และนักศึกษาฝึกงาน ลงแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญา
   07/07/2560

 • // สานสัมพันธ์ ในพื้นที่ ครับ//
  เมื่อ 15 มิ.ย. 60 พ.ต.อ.สมชาย เล็กบัว ผกก.ฝอ.ฯ รรท.รอง ผบก.ศพฐ.9 และ ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.9 ร่วมพิธีเปิดปอซอ ณ มัสยิด บ้านฉลุง
   07/07/2560