• 1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์ DNA ของ กชว.ศพฐ.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-buidding)
  • 2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.สตูล ด้วยวิธีคัดเลือก
  • 3.  ประกาศผู้่ชนะการประกวดราคาซื้อแท้งค์ ฯ ด้วยวิธี (e-bidding)
  • 4.  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด (FTIR) ด้วยวิธี e-bidding
  • 5.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9
  • 6.  ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการปราบปรามทุจริตของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9
  • 7.  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสตูล
  • 8.  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  • 9.  สภ.เมืองร้อยเอ็ด ส่งหนังสือขอชมเชยและขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.ร้อยเอ็ด ในคดีเกียวกับชีวิตที่บ้านเลขที่ 116/3 ถ.ผดุงพาณิชย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ4)กนฝ.ศพฐ.4 และ 2. ร.ต.อ. วัชรพล จังพล นวท.(สบ1)พฐ.จว.ร้อยเอ็ด ซึ่งข้าราชการตำรวจดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเก็บร่องรอยวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุและทำการตรวจยืนยันตัวบุคคล จนทำให้สามารถทราบตัวผู้กระทำผิด และจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฏหมายได้
  • 10.  บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์ชำรุดที่ขอจำหน่าย ประจำปี 2559(แนบท้ายประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9)