• 1.  ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุ DNAของ กชว.ศพฐ.๙ ด้วยวิธี(e-bidding) 
  • 2.  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • 3.  ประกวดการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  • 4.  ราคากลาง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • 5.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  • 6.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรต( FTIR) ด้วยวิธีคัดเลือก
  • 7.  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างสถานที่ทำการ พฐ.จว.สตูล
  • 8.  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  • 9.  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรต(FTIR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • 10.  ประกาศประกวดราคาซื้อแท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนและลูกกระสุนปืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์