• 1.  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างสถานที่ทำการ พฐ.จว.สตูล
  • 2.  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  • 3.  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรต(FTIR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • 4.  ประกาศประกวดราคาซื้อแท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนและลูกกระสุนปืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  • 5.  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 5 ตำแหน่ง
  • 6.  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ( FTIR)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • 7.  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด(FTIR)
  • 8.  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อแท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนและลูกกระสุนปืน
  • 9.  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจโลหะชนิดตรวจในน้ำได้ จำนวน 4 เครื่อง
  • 10.  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระยะโดยใช้แสงเลเซอร์ จำนวน 4 เครื่อง